Bánh mì ngọt gấu bông sốt kem Ô Môi – OMNO09

OLYMPUS DIGITAL CAMERA + Bánh mì: Ngọt gấu bông + Nhưng (sốt): kem + Chất lượng: Như hình + Giá: liên hệ + Nhận cung cấp bánh mì cho các bửa tiệc, đại hội, sinh nhật… đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm. + Thương hiệu bánh mì ngon nhất Sài Gòn

Bánh mì ngọt nướng Ô Môi – OMNO08

banh mi ngot (8) + Bánh mì: Ngọt, nướng + Nhưng (sốt): + Chất lượng: Như hình + Giá: liên hệ + Nhận cung cấp bánh mì cho các bửa tiệc, đại hội, sinh nhật… đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm. + Thương hiệu bánh mì ngon nhất Sài Gòn

Bánh mì ngọt nhưng trứng Ô Môi – OMNO07

banh mi ngot (6) + Bánh mì: Ngọt + Nhưng (sốt): Trứng + Chất lượng: Như hình + Giá: liên hệ + Nhận cung cấp bánh mì cho các bửa tiệc, đại hội, sinh nhật… đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm. + Thương hiệu bánh mì ngon nhất Sài Gòn

Bánh mì ngọt nho kiểu Pháp Ô Môi – OMNO06

banh mi ngot (7) + Bánh mì: Ngọt kiểu pháp + Nhưng (sốt): nho + Chất lượng: Như hình + Giá: liên hệ + Nhận cung cấp bánh mì cho các bửa tiệc, đại hội, sinh nhật… đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm. + Thương hiệu bánh mì ngon nhất Sài Gòn

Bánh mì ngọt Chery Ô Môi – OMNO05

banh mi ngot (4) + Bánh mì: Ngọt + Nhưng (sốt): Chery + Chất lượng: Như hình + Giá: liên hệ + Nhận cung cấp bánh mì cho các bửa tiệc, đại hội, sinh nhật… đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm. + Thương hiệu bánh mì ngon nhất Sài Gòn